Privatlivspolitik

Samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger
Version 1.0
Senest opdateret 22. august 2019

Ved markering i feltet “Jeg giver samtykke til Dark Secret’s behandling af mine personoplysninger” accepterer du, at Dark Secret (“den dataansvarlige”) behandler nedenstående personoplysninger om dig. Det er en betingelse for oprettelse af en profil på Darksecret.dk (“sitet”), at du giver dette samtykke.

 1. DATAANSVARLIG
  Den dataansvarlige er Dark Secret ApS, CVR-nr. 24 24 29 86, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg, telefon 93 93 25 30, e-mail info@darksecret.dk.
 2. TYPE AF PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
  I forbindelse med oprettelse af en profil og efterfølgende brug af sitet vil den dataansvarlige anmode om at behandle og opbevare følgende oplysninger:

Din e-mailadresse
Dit personlige brugernavn
Køn, seksuel orientering, postnummer, hvad du søger, hvilke køn du søger, om profilen oprettes som et par eller single, civilstatus, øjenfarve, om du har børn, kropsbygning, fødselsdato, hvilket land du kommer fra, højde, vægt, hårfarve og postnummer.
Derudover har du selv mulighed for at udfylde/uploade følgende personoplysninger, som i så fald vil blive behandlet af den dataansvarlige:

En profiltekst, hvor du beskriver lidt om dig selv, og hvad du søger
Billeder og videoer af dig selv
De oplysninger du skriver i chat, beskeder til andre brugere, blogs og loger
Derudover har du mulighed for at gøre brug af webcams, som andre brugere kan se.

Formålet med behandling af ovenstående personoplysninger er at oprette din profil samt administrere sitet, hvor du og andre brugere har mulighed for at læse hinandens profiler, benytte sidens funktionalitet og kommunikere med hinanden.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Persondataloven og Persondataforordningen.

 1. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER
  Dine personoplysninger behandles udelukkende af den dataansvarlige, men oplysningerne i din profil, på din blog og i din loge kan tilgås af andre brugere på sitet. Vi anvender dine oplysninger til at matche din profil med andre brugere/profiler på sitet. Oplysninger i beskeder og chats videregives til de brugere, som du kommunikerer med. I tilfælde af lovovertrædelser kan dine oplysninger blive videregivet til politiet.
 2. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER
  Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for at opretholde en profil og gøre brug af sitet, jfr. pkt. 2, vil den dataansvarlige ikke længere kunne tilbyde dig adgang til sitet. Din profil vil i så fald blive slettet.

Der kan efter Persondataforordningen være konkrete situationer, hvor den dataansvarlige ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker (1) indsigt i (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos den dataansvarlige (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige som anført i punkt 1.

 1. DATAPORTABILITET
  Du har ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.
 2. TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE
  Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan ske ved at slette din profil, eller ved henvendelse til den dataansvarlige som anført i punkt 1.
 3. VARIGHED AF OPBEVARING
  Hvis du har en gratis profil og ikke har været logget ind på din profil i 1 år, bliver din profil, herunder samtlige personoplysninger, slettet. Såfremt du sletter din profil, vil dine personoplysninger blive slettet inden for 72 timer.
 4. KLAGE
  Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.